• 19-20-21/05/2018 – Competició
  • 18/05/2018 – Cocktail de benvinguda i acreditacions a l’Hotel Pyramide (18:00)
  • 30/04/2018 – Finalització del termini d’inscripcions
  • 29/01/2018  – Obertura d’inscripcions a la competició